Safari Browser 4.0

Safari Browser 4.0

Apple Inc. – 36,7MB – Freeware – Windows
ra khỏi 287 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Safari là một trình duyệt phổ biến web phát triển bởi Apple ban đầu cho hệ điều hành Mac OS X và sau đó được chuyển đến cửa sổ. Safari có một số tính năng nâng cao:

Dễ dàng đánh dấu: Tổ chức dấu trang của bạn cũng giống như bạn tổ chức âm nhạc trong iTunes. Chặn cửa sổ bật lên: Nói lời tạm biệt để gây phiền nhiễu quảng cáo bật lên và bật windows. Tìm kiếm: Tìm kiếm bất kỳ văn bản nào trên bất kỳ trang web với các biểu ngữ tìm kiếm tích hợp. Duyệt web theo thẻ: Mở và chuyển đổi giữa nhiều trang web trong một cửa sổ duy nhất. SnapBack: Ngay lập tức chụp lại kết quả tìm kiếm hoặc cấp cao nhất của một trang web. Các hình thức tự động điền: Cho Safari hoàn thành hình thức trực tuyến cho bạn, tự động và an toàn. RSS: RSS sẽ cho bạn biết khi nội dung mới được thêm vào trang web yêu thích của bạn. Các lĩnh vực văn bản Resizable: Thay đổi kích thước văn bản lĩnh vực trên bất kỳ trang web: chỉ cần lấy góc và kéo. Duyệt web riêng tư: Giữ cho hoạt động trực tuyến của bạn riêng với một nhấp chuột duy nhất.

Tổng quan

Safari Browser là một Freeware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Apple Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.136 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Safari Browser là 5.1.7, phát hành vào ngày 11/05/2012. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 23/09/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 5.1.7, được sử dụng bởi 85 % trong tất cả các cài đặt.

Safari Browser đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 36,7MB.

Người sử dụng của Safari Browser đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Safari Browser!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 2.136 UpdateStar có Safari Browser cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại