Safari Browser 5.1.7

Safari Browser 5.1.7

Apple Inc. – 36,7MB – Freeware – Windows
ra khỏi 287 phiếu
Tiêu đề: Safari Browser 5.1.7
Kích thước: 36,7MB
Hệ điều hành:
  • Windows
Giấy phép: Freeware
Ngày đăng: 11/05/2012
Nhà phát hành: Apple Inc.
Đánh giá: Tải về khách hàng để đánh giá!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 2.136 UpdateStar có Safari Browser cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại